Fastighetsutveckling genom både byggda och blommande tillägg

Studio Agazzi jobbar för att skapa sköna boendemiljöer. Hållbara och vackra bostäder, trädgårdar och bostadsgårdar. Den bästa arkitekturen skapas när man förstår platsen och anpassar byggnaden efter platsens topografi, befintliga växter och förutsättningar. Den bästa trädgården skapas när man tar hänsyn till stilen på huset, dess siktlinjer och det lokala klimatet. Genom att förstå och hantera både arkitekturen och trädgården kan man skapa harmoniska och välfungerande miljöer. 

Om mig

Jag som startat Studio Agazzi heter Ida Lindqvist och är både trädgårdsmästare och arkitekt. Trädgårdsmästare utbildad på  Skillebyholm i Järna där jag fick kunskaper i växtkunskap, beskärning och en hel massa andra praktiska grejer. Arkitektutbildningen är alldeles strax avslutad på KTH i Stockholm, då jag nu är på mitt femte och sista år på utbildningen. Arkitektutbildningen har lärt mig allt ifrån arkitekturhistoria till praktisk ritteknik. Det som kombinerar de två olika utbildningarna är att förstå platsen. Förstå vilken jord man står på, hur solen rör sig över himlen, hur vinden blåser. Respektera och hantera förutsättningar som en kulturhistorisk miljö eller känsligt naturområde.

 

Den viktigaste utmaningen

Nästan 20% av Sveriges koldioxidutsläpp kommer från Bygg- och fastighetssektorn i Sverige. Du som kund, och jag som arkitekt, kan påverka vad som byggs och därmed utsläppen. Och inte bara utsläppen av koldioxid. De byggnader som byggs nu kommer förhoppningsvis stå i minst 100 år och därmed påverka världen både i utsläpp idag, men också hur byggnaden kommer fungera under hela sin livscykel. Är den bästa lösningen träbyggnader? Återbruk? Husets design i förhållande till solen och omgivningen? Superisolerade byggnader? Flexibla byggnader som kan användas av en annan användare om 10, 50 eller 100 år? Det finns massor av aspekter i bra arkitektur, som hur den passar på platsen, upplevelsen av rummet och användarvänlighet. Men alltid med hållbarhet som ryggrad.